Архив за месяц: Декабрь 2017

Спонсорська допомога

ЗВІТ

про надходження та викоритстання коштів загального фонду

(форма №2д, №2м) за ІІІ квартал 2017 року

Установа

Правдинська ЗОШ

за ЄДРПОУ

24755022

Територія

смт.Білозерка

за КОАТУУ

652355110

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа,заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

10

Орган освіти та науки, молоді і спорту

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван

1011020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники

 

 

 

 

КЕКВ

та/або

 ККК

Код

 рядка

 

 

 

Затверджено

на

 звітний

 рік

 

 

 

Затверджено

на

звітний

період

 (рік)1

 

 

 

 

Залишок

на

початок

 звітного

 року

 

 

 

 

Надійшло

коштів

 за

звітний

період

 (рік)

 

 

 

 

Касові

за

 звітний

період

 (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

Видатки та надання

 кредитів —  усього

Х

010

3 649 328,90

-

-

-

2 499 834,32

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

3 649 328,90

-

-

-

2 499 834,32

Оплата праці і нарахування

 назаробітну плату

2100

030

3 243 890,00

-

-

-

2 349 750,21

Оплата праці

2110

040

2 658 920,00

-

-

-

1 924 961,73

  Заробітна плата

2111

050

2 658 920,00

1 924 961,73

  Грошове  забезпечення

 військовослужбовців

2112

060

Нарахування на оплату праці

2120

070

584 970,00

424 788,48

Використання товарів

 і послуг

2200

080

405 246,90

-

-

-

149 977,72

Предмети, матеріали,

обладнання та інвентар

2210

090

7 820,00

6 797,00

Медикаменти та

перев’язувальні матеріали

2220

100

210,00

210,00

Продукти харчування

2230

110

29 007,00

18 659,26

Оплата послуг

 (крім комунальних)

2240

120

43 225,00

19 231,59

Видатки на відрядження

2250

130

210,00

30,00

Видатки та заходи

 спеціального призначення

2260

140

Оплата комунальних

послуг та енергоносіїв 

2270

150

324 244,90

-

-

-

105 049,87

  Оплата теплопостачання

2271

160

  Оплата водопостачання 

та водовідведення

2272

170

6 000,00

3 973,00

  Оплата електроенергії

2273

180

73 000,00

50 214,50

  Оплата природного газу

2274

190

245 244,90

50 862,37

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

  Оплата енергосервісу

2276

210

Дослідження і розробки,

окремі заходи по

реалізації державних

(регіональних) программ

2280

220

530,00

-

-

-

-

  Дослідження і розробки,

окремі заходи розвитку

по реалізації державних

(регіональних) программ

2281

230

  Окремі заходи по

реалізації державних

(регіональних) програм,

не віднесені до заходів розвитку

2282

240

530,00

Обслуговування

боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх

боргових зобов’язань

2410

260

Обслуговування зовнішніх

боргових зобов’язань

2420

270

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні

 трансферти підприємствам

(установам, організаціям)

2610

290

Поточні трансферти

органам державного

управління інших рівнів

2620

300

Поточні трансферти 

урядам іноземних держав

та міжнародним організаціям

2630

310

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

Виплата пенсій

 і допомоги

2710

330

Стипендії

2720

340

Інші виплати

 населенню

2730

350

Інші поточні

видатки

2800

360

192,00

-

106,39

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

Придбання основного

капіталу

3100

380

-

-

-

-

Придбання обладнання

і предметів

довгострокового користування

3110

390

Капітальне будівництво

(придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво

 (придбання) житла

3121

410

 Капітальне  будівництво

 (придбання) інших об’єктів

3122

420

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

  Капітальний ремонт

 житлового фонду

 (приміщень)

3131

440

  Капітальний ремонт

інших об’єктів

3132

450

Реконструкція  та

 реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

  Реконструкція житлового

 фонду (приміщень)

3141

470

  Реконструкція та

 реставрація  інших

об’єктів

3142

480

  Реставрація пам’яток

 культури, історії

 та архітектури

3143

490

Створення державних

 запасів і резервів

3150

500

Придбання землі

 та нематеріальних

активів

3160

510

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

 підприємствам (установам,

організаціям)

3210

530

Капітальні трансферти

органам державного

управління інших рівнів

3220

540

Капітальні трансферти

 урядам іноземних держав

 та міжнародним організаціям

3230

550

Капітальні трансферти

населенню

3240

560

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

  Надання кредитів органам

 державного управління

 інших  рівнів

4111

590

  Надання кредитів підприємствам,

установам, організаціям

4112

600

  Надання інших внутрішніх

кредитів

4113

610

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

Інші видатки

5000

640

X

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

Закінчився  черговий  навчальний  рік. Сьогодні  ми  зібралися, щоб  підбити  деякі підсумки  роботи  колективу  школи, оцінити  діяльність директора  на 

посаді  протягом  2016 / 2017  навчального  року.

            На цих загальних зборах  ми  керуємося  Положенням про  порядок  звітування директора  Правдинської  ЗОШ  І – ІІІ ступенів  перед  трудовим  колективом, представниками громадського самоврядування школи  щодо  своєї  діяльності  на посаді  протягом  навчального  року.

            Як  директор  школи  у  своїй  діяльності  протягом  звітного  періоду  я  керувався  Статутом  школи, Правилами  внутрішнього трудового  розпорядку, 

посадовими обов’язками  директора  школи, законодавством України, іншими нормативними  актами, що регламентують роботу  керівника загальноосвітнього навчального  закладу.

            Правдинська  загальноосвітня  школа  І – ІІІ  ступенів є колективною  власністю  Білозерської  районної  ради  Херсонської  області. Управління та фінансування здійснюється відділом  освіти Білозерської  РДА, якому  делеговані  відповідні  повноваження.

            Будівля  школи  прийнята  в експлуатацію  в 1982 р., земельна  ділянка, яка належить школі, має  площу  3,5 га.

            У  2016 / 2017 навчальному  році  в  школі  працювали  22 педагогічних  працівника  і 19  працівників  із  числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили  129  учнів  у 11класокомплектах, середня  наповнюваність  класів  становить  12  учнів.

            У 2016 / 2017 навчальному  році  штатними  працівниками  школа  була  забезпечена  на  100 %. Розстановка  педагогів  здійснюється відповідно  до

фахової  освіти  педагогічних працівників. При  підборі нових  кадрів (у тому  числі  обслуговуючого персоналу) враховується  фахова  підготовка, особисті  та колективні якості, працездатність, інші  характеристики.

            У  2016 / 2017 навчальному  році методична  робота  в  школі  здійснювалась  відповідно  до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну  середню  освіту»

(зі  змінами), Положення про  загальноосвітній  навчальний  заклад (постанова Кабінету Міністрів України від  27 серпня 2010 № 778), Положення про  групу продовженого  дня загальноосвітнього навчального  закладу (постанова Кабінету Міністрів України ),Положення  про  навчальні  кабінети  загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом  Міністерства освіти і науки  України від 20.07.2004 № 601 та зареєстроване в Міністерстві  юстиції України  09.09.2004  № 1121/9720  від 5 жовтня  2009 № 1121, Національної  доктрини  розвитку  освіти, а також  відповідно  до  завдань,  визначених у наказі  по школі № 142 від 1.09.2015 року  «Про  організацію методичної  роботи  в школі».

            Роботу  педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково- методичної  проблеми області та району «Соціалізація дітей та учнівської молоді в  сучасному освітньому просторі» та аспектом проблеми: «Національно – патріотичне  виховання  в  школі».

            Педагогічними  працівниками школи розроблено проект «Національно – патріотичне  виховання  в  школі» по етапах 2016 – 2021 роки, план  заходів  до  2021 року,  до підготовки  та  відзначення 21-ої річниці Конституції  України, 26-ої річниці незалежності  України, 170-річчя с. Правдине (Цареводар). Вчителі  школи  взяли участь у Всеукраїнському фестивалі педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: З Україною в серці»(Плохотніченко Т.О., — диплом  в номінації «Український сувенір своїми руками», Бунзила О.О., Бакай Н.С.).  

            Звернень   від  батьків  і  громадян  в  кількості  -  21 звернення за 2016 – 2017н/р.

            У рамках  роботи  над методичною проблемою, вивчення, впровадження в практику роботи  школи ефективного педагогічного досвіду вчителів школи протягом  2016 / 2017 навчального  року було організовано  роботу 4 методичних об’єднань  вчителів – предметників  та класних керівників.

            Педагогічний  колектив  школи  працює над розв’язанням таких проблемних питань:

            1)розвиток особистості учня шляхом впровадження прогресивних інформаційних технологій  у навчально – виховний  процес;

            2)удосконалення  навчально – виховного процесу шляхом підвищення ефективності уроку  на основі диференційованого підходу під час навчальної  діяльності учнів;

            3)розвиток  ініціативи і творчості педагогічного колективу  в процесі вирішення проблеми  підвищення  ефективності  уроку;

            4)національно – патріотичне  виховання  на  уроках

            Основними  напрямами  діяльності  практичного  психолога  Боднар  М.Д. є:

організація  психологічного діагностування  учнів  школи; організація сталої системи психологічної освіти вчителів; проведення психолого – колекційної роботи  з учнями. Психолог  бере  участь  в організації навчально – виховної роботи, спрямованої  на  забезпечення  умов  для  особистого розвитку  учнів, збереження їхнього повноцінного  психологічного  здоров’я, проводить консультації  для  педагогічного  складу  з питань  психологічних  аспектів  розвитку, навчання,  виховання  учнів.

            В  Правдинській  школі  було  проведено  ряд  заходів  вчителями – предметниками, бібліотекарем  школи  та  медичною  сестрою,  а саме:

*акція «Поповнюй  бібліотечний  фонд»

*бесіда медичної сестри «Доброго  вам  здоров’я »(8 – 9 класи)

*бібліотечний  урок  до Всесвітнього  дня  бібліотек

*адаптація  учнів 1, 5,10 класів

*відвідування уроків у 1-му класі «Впровадження  нових стандартів початкової

    освіти»

*акція  «Посади   дерево»

            Належна  робота  здійснюється в напрямку підвищення  фахової  майстерності вчителів  у ході  курсової  підготовки.(Добровольська Катерина Володимирівна – сертифікат про участь у роботі авторського семінару  кандидата  біологічних  наук, доцента Литвиненко  О.І.)

            У  ІІ семестрі адміністрацією  школи  вивчався

*система роботи з обдарованими  дітьми на уроках  та  в позаурочний час  з історії та фізики (січень),

*комплексна перевірка викладання предмета  англійська мова 5 – 9 класах(лютий),

*стан викладання  та  рівень навчальних  досягнень  з історії України 5-9 класи (лютий),  моніторинг  з історії  України  9 клас зовнішній,

*діагностування  якості засвоєння  учнями  навчального  матеріалу  з окремої теми

алгебри  та  геометрії  в 11 класі (березень), моніторинг  з математики 9 клас

внутрішній і зовнішній,

*використання сучасних технологій  під час викладання предмета фізики(квітень),

*діагностування якості  засвоєння учнями навчального матеріалу з окремої теми з географії  у 8- 10 класах (квітень), фінансової  грамотності,

*аналіз  контрольних  зрізів  знань  учнів 2 – 11 класів з базових  дисциплін за рік.

            Здійснено  перевірку  ведення шкільної документації та учнівських щоденників (листопад, квітень), організація  підготовки майбутніх першокласників (березень), контроль за виконанням навчальних програм та ведення шкільної  документації (травень), проведення  ДПА  у 4,9 та 11 класах. Результати узагальнено довідками, видано підсумкові накази. Перевірка показала, що вчителі в цілому знають структуру уроку, позаурочного заходу, своєчасно повідомляють тему й мету уроку, володіють фактичним матеріалом, грамотно використовують дошку, необхідне обладнання, інноваційні технології, творчі  завдання  тощо. Матеріали  за результатами  перевірки  були узагальнені і обговорені  на засіданнях методичних об’єднань  вчителів – предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо  підвищення результативності роботи  педагогів.

            Протягом  ІІ семестру 2016 / 2017 навчального року  відбулися  засідання шкільних методичних об’єднань  з таких  питань:

-          підготовка і проведення контрольних  зрізів  внутрішніх і зовнішніх,

-          підготовка  та проведення ДПА у 4-му, 9-му та 11-му класах;

-          науково – методичні  питання.

            На  базі  школи  було  проведено семінари «Економіки», вчителів суспільно – гуманітарного циклу, виїзний  семінар  бібліотекарів  в  пгт. Білозерці.

            Робота  методичних  об’єднань  була  спрямована на удосконалення  методичної  підготовки, фахової  майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Протягом  року  вчителі  школи  проводили  позакласні  заходи  в межах  шкільних  місячників, декад, тижнів.

            З  метою підвищення педагогічної майстерності та  фахового рівня учителі школи залучаються до участі у роботі шкільних та районних методичних об’єднань, творчих  груп, районних семінарах.

            Протягом  семестру у складі  ШМО та творчих  груп відбувались тематичні дискусії, взаємовідвідування уроків та  майстер – класи, спрямовані на підвищення професійної компетентності педагогічних працівників  закладу.

            Аналіз  підсумків  навчального  року дає  підстави  зробити  висновки, що зростає  рівень  фахової  майстерності педагогів, педагогічний  колектив  школи в процесі  своєї діяльності  реалізовує  мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену  на  початку  навчального  року.

            Методичну  роботу  у 2017 / 2018 навчальному  році  необхідно  спрямувати на  вирішення  таких  завдань:

  • підвищення якості знань учнів з базових предметів  навчального  плану;
  • поліпшення організації  науково – дослідницької  роботи  учнів;
  • удосконалення  психолого – педагогічної  освіти  вчителів;
  • організація роботи  психолого – педагогічного  семінару  для  вчителів  з  метою підвищення рівня  професійної  майстерності;
  • забезпечення ефективної  роботи методичного кабінету школи, методичних  об’єднань;
  • організувати  роботу  з обдарованими  дітьми  відповідно  до  завдань, визначених у програмі роботи з обдарованими  учнями;
  • вчителям – предметникам  систематично  працювати  над  підвищенням  рівня самоосвіти;
  • удосконалювати рівень підготовки  узагальнених матеріалів з досвіду роботи;
  • працювати над впровадженням  інноваційних  методик з метою  підвищення результативності  навчально – виховного процесу.

Однак, в методичній  роботі педагогічного колективу школи простежуються

      такі  недоліки:

1.Недостатня  практична  результативність діяльності деяких  учнів.

2.Не  реалізуються  всі  можливості  у підготовці обдарованих і здібних  учнів

    до  участі  в  предметних  олімпіадах.

3.Не  в  повній  мірі  реалізуються  можливості навчального  кабінету.

          Протягом навчального року  всі  учні  школи були  охоплені  виховною  роботою  на класному, шкільному  та позашкільному  рівнях. Відповідно  до  напрямів  роботи  вся  робота  була  спрямована  на місячники, декади, предметні та тематичні тижні. Окремо відзначалися  визначні дати.  

       Реалізація основних завдань здійснювалась за допомогою основних 

програм«Навчання»,«Здоровя», «Спілкування», «Виховання», «Дозвілля».Ушколі11 класів, якими керують досвідчені класні керівники. 

Усі мають досвід роботи з дітьми, чималий стаж та вищу освіту.Протягом 2016/17н.р. велася тісна співпраця з вчителями‑предметниками, батьками, медичною сестрою, штабом самоуправління, все це створило сприятливі умови для формування  ідентичності та самовираження учнів.

         Штаб  самоуправління, соціальний  педагог Бунзила О.О.  ведуть  постійно  облік  відвідування   учнями   школи,  результати  оголошуються  на   щоденній,  щотижневій   лінійці.  Приймали   безпосередньо      участь  у  всіх  напрямках  виховання. Практичний психолог М.Д.Боднар провела моніторинг соціальної адоптації учнів

1-5класів.

 Ведеться тісна співпраця з Правдинською с/радою, комісією у справах  неповнолітніх, правоохоронними органами, дільничим О.В.Поліщуком.

 На базішколи функціонує бібліотека, постійно Поплавська Л.М.

створює тематичні  бібліотечні полички), спортивний зал, актовий зал, музей села, картинна галерея, комп’ютерний клас.         

Учні задіяні в гуртковій роботі ‑ 87% учнів. Хочеться відзначити роботу керівників гуртків: Кавуна В.В. (спортивні секції футбол, волейбол), Буриченкова П.А. (Стрілецький гурток,ДЮП), Вишневську Н. М

(музичні   гуртки).

         Наші учні дуже люблять займатися спортом, тому 87 % учнів відвідують гуртки з фізичного виховання. Спортивні досягнення за 2016-2017н/р:

- районні змагання з шашок – І,ІІ місце;

- районні змагання з тенісу –  ІІІ місце;

- районні змагання з волейболу — ІІІ місце;

- районні змагання з баскетболу ІІІ, місце;

- районні змагання з стрітболу .

Вихованці ракетомодельного гуртка під керівництвом Ватраля І.М. є 

 постійними районних та обласних виставок. Так на обласній виставці Д.Трускавецький, В.Демчук зайняли І місце, Д.Костуров ІІІ‑місце У районних змаганнях з ракетомоделювання зайняли: Ім. Трускавецький Д, В. Демчук Ім., ІІ місце Д.Костуров, ІІІ м.- Д.Когут, М.Сачковський.  

         Протягом  року   проводились заняття   батьківського  педвсеобучу, батьківські  збори, для  учнів 1-11  класів  проведено  160 години   спілкування, 30 загальношкільних   заходів,предметні  тижні.

В роботі соціального педагога, класних керівників  застосовується  метод діагностики з метою згуртування класного колективу за допомогою анкетування, тестування ведення соціального паспорту класу,  щоденника  класного  керівника.

За даними паспорту в школі навчаються діти з неблагополучних сімей‑1, багатодітних‑30,інвалідів ‑5,сиріт ‑0, позбавлених батьківської опіки‑2, талановитих та здібних‑16 учнів, діти АТО‑5. Учні приймали участь у місячниках «Увага! Діти на дорозі», «Права та правових відносин», «Здоровогоспособужиття», «Військово‑патріотичного виховання». 

Відповідно до проведення місячників було видано накази по школі з винесенням подяки за проведення та участь у заходах.

Провели  тиждень  туризму  з  одноденними  походами  по  рідному  краю  учні  1-11  класів.   З  спортивного  орієнтування  влаштували  шкільні  змагання , де  переможцями  естафет  стали  учні  10-го класу.

         Під  час проведення  тижня  музики А.Бородуля брала участь  в  районному конкурсі  «Карусель  мелодій»  керівник  Вишневська  Н.М.

         Проведено 42 бесіди соціальним  педагогом з учнями, Боднар М.Д. з учнями 1 – 11 класів анкетування щодо  рівня  адаптації, попередження суїциду, поведінки  у школі. Анкетування  з учителями.

         В  конкурсі  майстрів  художнього  читання  «Наша Земля-Україна»  на  районному  рівні Коваленко Юля зайняла ІІ місце, у віковій  категорії 14-17років Бринько Павло учасник конкурсу став Лауреатом конкурсу під керівництвом КазимирчакТ.В.

         Стрілецька С.А. і Казимирчак Т.В. стали рецензентами автора книги   В.Полянського «На  крилах  весни».

         Відзначили в школі День партизанської слави, провели спільний урок з історії «Немеркнуче світло Великого подвигу», Хай вічно горить вогонь пам’яті», до Дня українського козацтва урок «Козацькому роду не буде переводу», вчителі філологи провели єдиний урок до «Дня української писемності», до річниці голодомору провели урок-реквієм з переглядом документального фільму «Голгофа голодної смерті», до Дня інвалідів провели лінійку «Вони такі,як ми», єдиний урок до річниці революції Гідності, День примирення. За період проведення місячника Права та Здорового способу життя,тиж-ня Права взяли участь у конкурсі плакатів «Молодь обирає здоровий спосіб життя» (переможцями стали учні 7,9,10класів), медична сестра Яворська О.М. постійно поновлює інформацію на шкільному стенді «Це потрібно знати кожному», взяли участь у конкурсі малюнків та плакатів «НІ‑СНІДу», провели захід для учнів 8-11 класів «Я- за здоровий спосіб життя»(учні  9-го  класу).       

До 72‑і Перемоги виготовили презентації «Наш ветеран», переглянули документальні фільми «1939‑1945 пам’ятаємо, перемагаємо.Ніколи знову».

         Класні  керівники  постійно  ведуть  облік  та  профілактичну  роботу  з  учнями  схильними  до  вживання  алкоголю, тютюну. Проведено  анкетування  з  учнями  7-11  класів  із  визначенням  рівня  знань  про  шкідливість  вживання  наркотичних  та  тютюнових  речовин, учнями  10-11  класів  анкетування  на  патріотичну  тематику «Символіка  України».

         Заключена домовленість з представниками РВ УМВС України у 

Білозерському районі, з метою профілактичної роботи серед дітей та молоді. З окремими учнями проведені бесіди представниками правоохоронних органів. 

Особливу увагу по превентивному вихованню у виховній роботі займають заходи: «Урок»,«Всеобуч», «Діти вулиці», рейди класних керівників у сім’ї, де діти потребують особливої уваги та місця громадського відпочинку.

         З батьками  постійно  ведеться  тісна  співпраця. Соціальний педагог, класні керівники постійно відвідують ці сім’ї, з метою вивчення життєвих обставин.  За  2016-2017 н/рік  аналізуючи  роботу циклічної комісії класних  керівників взяли  участь  в  районному  конкурсі   Перлина  натхнення «Екологічне виховання» (О.О.Бунзила).

         Брали  участь  у  Всесвітній  акції  «16  днів  проти  насильства». Протягом  акції  провели    тематичні  лінійки . Працюємо  за   напрямками   акції « Допоможемо   зимуючим  птахам»,  взяли  участь у  конкурсі   « Букет  замість  ялинки»,кращі  роботи учнів:  Бородулі А.-  « Зимова  фея» ,  «Новорічна  красуня» — А.Ковбаса.

         Приймали  участь у Всеукраїнській дитячо – юнацькій військово – патріотичній грі «Сокіл»(«Джура») та зайняли ІІ місце в районі, керівники Буриченков П.А. та Кавун  В.В.

         Основою основ є робота батьківського педвсеобучу. Батьки,вчителі, учні допомагають вирішувати всі проблеми навчально-виховного процесу підростаючого покоління, вказуючи на правильні орієнтири на вирішення всіх проблем. Аналізуючи стан виховної роботи в Правдинській школі можна зробити висновок, що ефективність  і результативність  виховної роботи  залежить  від  рівня   налагодження   співпраці  усіх   учасників  навчально-виховного процесу, над чим ми працювали і будемо працювати у подальшому, заради виховання справжніх патріотів своєї Батьківщини.